Hotline:

0906423125 - 0901955361

TẦM NHÌN

“Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước“


 

SỨ MỆNH

“Phan Gia Thịnh cam kết mang đến cho xã hội sản phẩm tinh khiết nhất bằng tất cả lòng kính trọng,

tình yêu và trách nhiệm đối với cộng đồng”

 


 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 “Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tái tạo năng lượng xanh“

 

"TÍN" Luôn giữ chữ TÍN hàng đầu   

"TÂM" Luôn lấy TÂM thiện đãi 

"TRÍ" Luôn trao dồi, học hỏi, thay đổi để phù hợp và đón đầu xu hướng

"TỐC" Luôn lấy TỐC ĐỘ hiệu quả trong từng hành động


 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Luôn lấy lợi ích của khách hàng làm TRỌNG. 

Lấy sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà làm KIM CHỈ NAM 

Doanh nghiệp hoạt động ngoài lợi ích kinh tế còn phải có trách nhiệm kiến tạo xã hội và môi trường

 

 

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Phan Gia Thịnh.